BTS Youth Trombone Day (In association with the Bridgend Music Service) / Diwrnod trombone ieuenctid BTS mewn cydweithrediad â gwasanaeth cerddoriaeth Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Comments: 0

BTS Youth Trombone Day (In association with the Bridgend Music Service) / Diwrnod trombone ieuenctid BTS mewn cydweithrediad â gwasanaeth cerddoriaeth Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

A day dedicated to young trombone players up to Grade 8 standard, featuring members of local professional orchestras, including Roger Cutts, Principal Trombone of the Welsh National Opera and students from the Royal Northern College of Music, Manchester and the Royal Welsh College of Music and Drama, Cardiff.

Diwrnod wedi ' i neilltuo i chwaraewyr trombone ifanc, yncynnwys aelodau o gerddorfeydd proffesiynol lleol gyda Roger Cutts (Principal trombone of the Welsh National Opera),myfyrwyr o Royal Northern College of Music, Manceinion a Royal Welsh College of Music & Drama, Caerdydd.

Coleg Cymunedol Y Dderwen (Tondu Site), Heol-yr-Ysgol, Tondu, Bridgend, CF32 9EL

The day concludes with a concert at 16:00 to which all parents/guardians are invited to attend.

Daw ' r diwrnod i ben gyda chyngerdd am 16:00. Mae gwahodiad cynnes i pob rhiant/warcheidwad i’wfynychu.

Bring your own lunch. Drinks and snacks will be available on the day.

Dewch â’ch cinio eich hun. Bydd diodydd a byrbrydau ar gaelar y diwrnod.

Click here to pre-register or scan the QR Code.

QR WAL2019

Share this article